Kompetencer

Konflikthåndtering og mediation

Hver eneste dag opstår der uenigheder mellem mennesker i det moderne arbejdsliv.

Uenigheder er et grundvilkår, som ingen rigtig undgår eller for den sags skyld skal undgå. For som udgangspunkt, er uenigheder blot forskellige perspektiver. Men nogle af disse uenigheder udvikler sig desværre til konflikter, og her er det vitalt at handle med konflikthåndtering. At ”lade stå til og håbe på det bedste” kan være nedbrydende og giftigt langt ud i en organisation. Den kan medføre åbenlyse samarbejdsvanskeligheder men også passivitet og ligegyldighed –simpel opgivelse. Det koster både på økonomien og på trivslen.

Som erhvervspsykolog har jeg bred erfaring med konflikthåndtering og mediation, og forskellige virksomheder har med mig som upartisk tredjepart, oplevet en hurtigere indkredsning og dialog mellem de uenige parter. Og dermed fået løsnet op for – og i sidste ende – fået konflikten ud af verden.

I kan bruge mig som en uvildig tredjepart – mediatoren – der kan hjælpe konfliktens parter til at få årsagerne frem i lyset

Både de konkrete og de følelsesmæssige årsager.

Som mediator og erhvervspsykolog hjælper jeg med at knytte brudte bånd, og gør parterne i stand til selv at forhandle sig frem til en udvej og løsning på konflikten.

Mediation er en vigtig og kompetent vej til en fælles opfattelse af virkeligheden. Det er nemlig ofte her, et problem opstår – vi ser forskelligt ”på den samme virkelighed”. Det siger sig selv, at konflikter forstyrrer. En konflikt påvirker trivsel og effektivitet i alvorlig grad, og ingen – hverken virksomheden eller de involverede – profiterer af dem. Problemerne skal løses, for de  smitter ud i hele organisationen.

Og ja: Konflikter kan opstå i alle led og på alle niveauer. I enhver organisation og på enhver arbejdsplads. Når en konflikt først er konstateret, er det min erfaring som erhvervspsykolog, at  ”konfliktens omfang” ofte tåler sammenligning med det berømte isbjerg: Det er kun en del, der er synlig. En konflikt handler ofte om langt mere komplekse og mangeartede elementer.

Mit fokus i konflikthåndtering

Mit fokus som erhvervspsykolog og mit kendskab og brug af mediation til løsninger af problemer, der voksede sig store til heftige konflikter – har sit udspring i en bred, erhvervspsykologiske baggrund. Du kan være tryg ved min fortrolighed, og at al nødvendig kompleksitet også tænkes ind i den komplekse cocktail, en herskende konflikt kan bestå af: Mennesker, kultur, aftaler, forventninger, misforståelser, antagelser, regler og rammer.

Jeg arbejder med konflikthåndtering og mediation i forskellige sammenhænge og konstellationer. Eksempelvis:

  • På tværs af teams eller afdelinger
  • I lederteams
  • Mellem leder og medarbejdere
  • Medarbejdere imellem
  • Mellem arbejdssted og samarbejdspartnere
  • Ved genrationsskifte og i familieejede virksomheder
  • I ejerledede virksomheder
  • I bestyrelser, mellem bestyrelser og direktion
  • Mellem partnerkredsen

Ved igangsættelse af konflikt-løsningforløb tænker jeg som erhvervspsykolog hele processen ind. Fra opstart og problemafdækning, til bearbejdning og tilkendegivelse, til handling, til en plan og til kalibrering af synspunkter og forbedrede relationer. Til en afrunding af konflikten og opfølgning. Jeg hjælper målrette med, at du og din organisation – på flere måder – igen får balance i regnskabet.

Medlem af

konflikthåndtering og teamudvikling i aarhus