Kompetencer

Lederudvikling

Hvorfor er lederudvikling så vigtigt?

Lederudvikling er vigtig, da ledelse er altafgørende for en organisation eller virksomhed. Især når tiderne udfordrer én på rutiner, konkurrence- og indtjeningsevne og vante handlemønstre. Ledelse er desuden karakteriseret ved, at den forplanter sig og påvirker hele vejen ud i organisationen.

Som erhvervspsykolog har jeg mange gange oplevet, at det gælder både den gode, udviklende ledelse – men desværre også den uhensigtsmæssige, restriktive ledelse.

Jeg kan sige af erfaring, at det heldigvis er muligt at styrke, udvikle og forbedre enhver form for ledelse. Som leder har du måske god, daglig sparring med en nær kollega eller folk fra bestyrelsen. Eller du føler dig alene på broen, har alt for meget om ørerne og træffer beslutninger på et ufuldstændigt grundlag?

Hver ledelse sine udfordringer. Da du sandsynligvis ofte står med ansigtet og helt inde i organisationens daglige virkelighed, kan et blik fra en udefra kommende erhvervspsykolog kaste nyt lys over dine muligheder og udveje. Dette ræsonnement blot for at understrege, at ledere ofte agerer i hver sin virkelighed – udsat for vidt forskellige udfordringer – på evig jagt efter den rigtigere løsning på en given udfordring.

​Lederudvikling og et forandrende forløb bygger derfor på den enkelte leders virkelighed

og skræddersyes til den enkelte leders og virksomheds behov

Derfor komponerer jeg altid et lederudviklingsforløb ud fra et kvalitativt forarbejde i et fortroligt samarbejde med organisationens ledelse. Og vælger form og omfang derefter. Som erhvervspsykolog ønsker jeg at skabe fokus på lederudvikling og bedre ledelse – netop fordi den finder vej ud i alle grene af organisationen. Det spændende ved god ledelse er, at den:

  • Har afgørende betydning for succeskriterierne for organisationens udvikling
    og fremtid.
  • Kan skabe og fastholde en menneskelig og organisatorisk gevinst ved at indkredse og iværksætte de potentielle udviklingsmuligheder.
  • Kan lokalisere og forløse skjulte kompetencer, der i sidste ende gavner den enkelte leder, medarbejder – ja, organisationen som helhed og ikke mindst virksomhedens bundlinje.

Medlem af

konflikthåndtering og teamudvikling i aarhus