Kompetencer

Organisatoriske forløb

Verden som du kendte den i går er forandret i morgen – kan du finde nye veje og få organisationen med?

Virksomheder omstrukturerer, fusionerer, opkøbes, udflyttes. Filialer lukker ned, andre etableres. Det er hverdagsbilledet i både det offentlige og i det private erhvervsliv. Forandringer der som oftest er iværksat rationelt, men de rummer både strategiske, rationelle og emotionelle aspekter.

Det er derfor afgørende også at tænke de emotionelle parametre ind i organisatoriske forandringer. Dét ved den gode ledelse alt om.

Vi påvirkes emotionelt helt individuelt og afhængig af teamets- eller gruppens sammensætning. Af den opståede situation og af kommunikationen. Det er derfor mit råd, at I altid kalkulerer med disse faktorer, når der indtræffer organisatoriske forandringer. Og selve planlægning og eksekveringen af disse bløde faktorer kan med fordel betragtes, som lige så afgørende for en vellykket forandringsproces – som alle de rationelle og strategiske faktorer.

Lad mig høre om dine organisatoriske udfordringer

og få min umiddelbare vurdering af nødvendige indsatser, mulige forløb og udveje. Det er bare at ringe.

Organisatoriske forløb kan eksempelvis handle om:

  • Strategiske beslutninger
  • Forandringsprocesser
  • Politikker
  • Implementeringer

Medlem af

konflikthåndtering og teamudvikling i aarhus