Kompetencer

Teamudvikling

Min erfaring som erhvervspsykolog bekræfter gang på gang, at når det handler om teamudvikling er det processen, der er helt afgørende.

De refleksioner og erkendelser der opstår undervejs hos den enkelte, er udviklende for hele teamet. I min verden handler teamudvikling om, at den enkelte – i fællesskab – kommer frem til nye, vitale erkendelser.

At den enkelte i fællesskab med resten af gruppen kommer frem til en balanceret og fælles forståelse af virkeligheden, af praktikker og mål for teamet. Dét er afgørende.

Teamudvikling er en proces, som stiller spørgsmål:

Som en del af teamet hvad vil du så forpligte dig til? Hvordan kan vores team spille sammen med resten af organisationen og dens mål?

Det afgørende for at opnå en virkningsfuld teamudvikling – det vil sige nå frem til en konkret og praktisk omsættelig køreplan, der bygger på en fælles forståelse og et fælles mål – er meget naturligt, at forløbet og processen tager udgangspunkt i teamets aktuelle situation og tilstand.

For at kunne starte det helt rigtige sted med jeres teamudvikling, kan det komme på tale, at foretage en række nødvendige interviews eller teamprofiler / personprofiler. Det vil klarlægge evt. ubalancer, daglige udfordringer og den enkeltes ønskede mål.

Som erhvervspsykolog er det min opgave at styre og facilitere de nødvendige forandringsprocesser og medvirke til, at eksempelvis misforståelser, tilbageholdte idéer eller ønsker om nye rutiner og arbejdsgange ender ud i en ny forståelig og praktisk omsættelig køreplan. Denne køreplan skal bygge på en fælles forståelse og et fælles mål. Til glæde for den enkelte, til styrkelse af teamet og til gavn for virksomheden. Teamudvikling tager eksempelvis fat i:

Vil du høre mere om, hvad jeg kan gøre for dig og dit team? Kontakt mig på 50 99 10 56 til en uforpligtende samtale.

Medlem af

konflikthåndtering og teamudvikling i aarhus