Kompetencer

Forløb til private

Som erhvervspsykolog bliver jeg ind imellem spurgt, om jeg også hjælper private klienter.

Og ja, det gør jeg gerne.

Psykologien og al dens væsen er i os alle. Psykologien stiller spørgsmål. Den er en fast og årvågen del af enhvers bevidsthed og adfærd. Ja, psykologien er en vital del af alles liv og vilkår og omfatter hele ens tilværelse – både privatlivet og arbejdslivet.

To livsvilkår der er vidt forskellige.

Alligevel udgør de én og samme helhed – nemlig den enkeltes tilværelse.

Når vi hver især er på arbejde, er det helt almindeligt, at mange private problemer, udfordringer og omstændigheder indvirker på de arbejdsmæssige aktiviteter og relationer – og visa versa. Derfor ser jeg eksempelvis også på en stressbelastning som noget, der bedst kan afhjælpes, hvis vi ser på det hele liv.

Så ja, jeg tager også private klienter. Jeg lytter og vejleder dig gerne, også når du har behov for klarhed og livsmotivation som privatpersonen.

Er du så heldig at være omfattet af en sundhedsforsikring, kan du med fordel gøre brug af den i et privat forløb hos mig.

Jeg samarbejder med alle forsikringsselskaberne.

Når du henvender dig til dit forsikringsselskab, skal du blot huske at oplyse dem om, at du selv har taget kontakt til en selvvalgt, autoriseret psykolog – og at du ønsker at gøre brug af mig. Men ring endelig til mig inden da. Megen forandring til det bedre starter allerede i et sådan opkald.

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet.

Medlem af

konflikthåndtering og teamudvikling