Kompetencer

Individuelle forløb

Her er tale om samtaleforløb, hvor emnerne ofte er særdeles mange og meget forskelligartede.

Men fælles for sådanne samtaler er, at “rummet er dit”. Det betyder, at jeg først og fremmest lytter, undersøger og spørger ind. Også efter dét, du måske ikke siger direkte. Og dét uanset om du har taget kontakt til mig i min egenskab af erhvervspsykolog – eller du har fundet vej til mig som privat klient: Jeg lytter, danner overblik og anviser givende og nyttige udveje.

Jeg har naturligvis tavshedspligt om alle de emner og issues, du bringer frem i lyset.

Formen kan variere fra terapi til en mere coachende form.

Og for lige at præcisere:

Ordet ”terapi” kommer af det græske ord ”Therapeuin”’, der betyder støtte og hjælp til balance. Terapiformens ”rum for åbenhjertig samtale” støtter således en naturlig proces mod balance i vores liv, i ens sind – balance i forhold til én selv, ens relationer – om end det er til ens kollegaer, chef, partner, forældre, venner eller børn.

Begrebet ”coaching” er en effektiv og fokuseret metode til at skabe forandring og øget bevidsthed. Det er forskellige metoder, der har til hensigt at udfolde ens personlige potentiale, opnå større personlig indsigt – og til at indfri personligt ønskede målsætninger, som du endnu ikke selv formår at indfri på egen hånd.

Hos mig er det emnet og problemstillingen, der afgør, om vi sammen går terapi- eller coachingvejen

Som erhvervspsykolog har jeg også bred erfaring med individuel supervision, samtaleforløb og emner som eksempelvis:

  • ​Stress
  • Supervision
  • Karrieresparring
  • Kontinuerlige online forløb

Medlem af

konflikthåndtering og teamudvikling