Kompetencer

Supervision

I mit arbejde som erhvervspsykolog mødes jeg ofte af et behov for supervision hos forskellige medarbejdergrupper, ledergrupper og enkeltpersoner.

Det er både offentlige og private arbejdspladser, der henvender sig omkring supervision – og brancherne og faggrupperne er forskellige.

Jeg ser et særligt behov for supervision, når arbejdet er fokuseret på komplekse og menneskelige områder. Hvor det eksempelvis kan handle om nære menneskelige relationer og omsorg eller anden tæt relation til mennesker og opgaver og pres – hvor medarbejdergruppen bruger deres kompetencer på en helt særlig måde. Hvor de ud over at udføre deres primære opgaver, i en særlig grad også bruger deres personlighed under udførelse af arbejdet. Og at være dén man nu engang er, kan først og fremmest være en nødvendighed – og er meget tit også en stor tilfredsstillelse for den, der netop yder omsorg.

Men som erhvervspsykolog ser jeg også tydeligt, hvorledes det personlige engagement kan belastes og komme i ubalance, hvis der ikke samtidig er opmærksomhed på at skelne mellem ens personlige- og private sfære.

I supervision kan deltagerne bruge supervisor og selve supervisionen til at vende nogle at arbejdslivets udfordringer og egne overvejelser og udfordringer ved eksempelvis at yde omsorg, arbejde med komplekse opgaver og relationer, bevare sin professionalisme og sig selv, og samtidig være dén, der sætter grænser.

Mine samlede erfaringer som erhvervspsykolog er helt naturligt indlejret i min måde at håndtere supervision på. For mig drejer det sig om at lytte og dernæst spejle udfordringer i et forståeligt og reflekterende lys. Mine supervisionstilbud tilpasses altid den gruppe jeg arbejder med, og aftales i samarbejde med supervisionsgruppen. Nogle grupper ønsker den klassisk supervisionsmodel, og andre ønsker at inddrage teoretiske betragtninger, mindre øvelser og et varieret udsnit af supervisionstilgange.

Jeg tilbyder:

  • Supervision der løbende udvikler den faglige praksis og professionalisme hos medarbejdergrupper, ledere og enkelt personer.
  • Supervision der hjælper med et reflekterende overblik på gruppens- eller den enkeltes faglige- og professionelle praksis i de udfordringer, der fylder.
  • Supervision der har til formål at inspirere til andre og nye måder at se egne og andres problemstillinger på – og dermed give anledning til andre, givende handlinger.
  • Supervision der kan være individuelt – eller gennemføres som gruppesupervision. For ledere og medarbejdere.
  • Supervision der henvender sig til offentlige og private arbejdspladser.
  • Supervision der tilpasses organisationens / virksomhedens behov: Ad hoc og længerevarende supervisionsforløb.

En god og givende supervision er for mig, at skabe tryghed og rum til at vi sammen kan lytte, udforske, undersøge, anlægge nye synsvinkler – og i det hele taget giver hinanden lov til at være både sikre og usikre på et givent emne eller problem. At vi er indforstået med at give plads til forskellighed og refleksion – og ikke mindst: At vi har lyst til at dele med hinanden.

Som erhvervspsykolog kender jeg også til vigtigheden af, at vi får reflekteret og belyst evt. for-forståelser i forhold til et emne eller en udfordring, der måtte komme frem i dagens lys under vores supervision.

Medlem af

konflikthåndtering og teamudvikling